NoName generalforsamling mandag den 16. april


Musikforeningen NoName
CVR/SE nr. 2846 7796
Nordea: 0661-7557 680483                                                                                                       2. april 2018


Mandag d. 16. april er der generalforsamling i Musikforeningen NoName, Svaneke.
Næsten hele bestyrelsen vil gerne forsætte, men enkle vil gerne overlade posten til andre og forsætte som medhjælper.

Kom og vær med til at præge fremtidens musikscene i Svaneke.

NoName takker De 94 medlemmer der støttede os i 2017. De gjorde at vi præsenterer en række gode kunstnere her i foråret 2018. Det vil vi også med jeres støtte.
NoName har brug for dit medlemskab i 2018. Du kan indbetale kr. 100 på vores konto i Nordea reg.nr. 0661 konto 7557 680483 eller ved indgangen og opnå rabatter til vores koncerter. Se mere på www.noname.svaneke.net

Forsalg til NoName 3 næste koncerter er starter i Havnekiosken til kr. 160 og medlemsprisen er kr. 130 pr. koncert
Stor bededag d. 27. april, Henning Stærk - akustisk trio
Pinse-søndag d. 20. maj, Gasoline, De 5 damer der giver den GAS.
Lørdag d. 2. juni, Young Flowers Reunion. Med Peer Frost, Peter Ingemann og Søren Berlev.

Expect No Mercy fik i fredags fyret alle de gode nummer af, leveret med sjæl, det var et tilløbsstykke, udsolgt, god lyd/lys og stemning.

NoName har brug for støtte og nye kræfter. Folk som vil hjælpe til ved arrangementer og som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet, så der også FREMover er live koncerter i Svaneke af høj kvalitet. Alle er velkommen.

NoName’s ordinær generalforsamling.
Mandag den 16. april 2018 kl.19.00 i FREM, Svaneke Bio

 Dagsorden ifølge vedtægterne.
  
1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Bestyrelsesberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab 2018.
   b. Kontingent for 2019 
5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse,
    3 vælges for 2 år, på valg er: Jens Peter Müller, Jens Yde Frey, Peter Mors           
   Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:, Ditte Braaten Olsen.
   Flemming Hjøllund, udtræder af bestyrelsen.  

   + 2 suppleanter, på valg er: Erik Frederiksen og Jón Hallur Stefánsson

7) Valg af revisor: Gyllan Stensbo
    Revisorsupplant: Steen Hansen
8) Evt.


Vedtægter på www.noname.svaneke.net – Om os
    
 På bestyrelsens vegne.
 Jens Peter Müller

Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM
Hotel Siemsens Gaard - overnatning ¤ Restaurant Bryghuset - bespisning


Ingen kommentarer: