NoName ordinær generalforsamling. Mandag d.22. JUNI 2020 kl.19.00 i FREM,


Musikforeningen NoName


GENERALFORSAMLING NY DATO.

Musikforeningen NoName Svanekes ordinær generalforsamling.
Mandag d.22. JUNI 2020 kl.19.00 i FREM, Svaneke Bio

Dagsorden ifølge vedtægter.
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens Beretning.
  4. Godkendelse af årsregnskab for 2019 og kontingent for 2021.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af Bestyrelse, 3 vælges for 2 år: Jens Peter Müller, Jens Yde Frey, Peter Mors (modtager alle genvalg)
     2 suppleanter, vælges for 1 år. Erik Frederiksen (ønsker ikke genvalg) og Maja Ipsen.
  1. Valg af 1 revisor: og 1 revisorsuppleant

Vedtægter findes på www.noname.svaneke.net


NoName måtte udsætte/aflyse sine 4 koncerter og generalforsamling i foråret. NoName har ikke lidt økonomisk under CO-19 krisen. NoName første koncert i efteråret bliver 6. september, hvis det er mulig, med de restiktioner der er for spillesteder, ”hvis vi kan” opfylde vejledninger for publikum, medhjælper og musiker og der er økonomisk forsvarlig.

Støt NoName med et medlemskab! kr. 100 på Nordea regnr. 0661 konto 7557 680483 og opnå rabatter til vores koncerter. Husk at opgive navn og email .....Så er du også medlem af FREM, Svaneke


På Bestyrelsens vegne.
Ditte Braaten Olsen og Jens Peter Müller