Privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Musikforeningen NoName - Elmevej 6, Svaneke
CVR/SE nr. 2846 7796
Dataansvar:
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,
der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring
af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler
personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime)
interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og
nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger,
når de ikke længere er nødvendige. Dog opbevarer vi oplysninger hvis de har
historisk værdi.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Musikforeningen NoName er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Jens Peter Müller Mobil nr.: 23743806
Mail: nonamesvaneke@gmail.com

Behandling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser (evt. fødselsår), som vi har
modtaget fra dig.
Formål:
1. Formål med behandling af personoplysningerne:
Drift af foreningen, medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og
medlemsorientering.
Vi behandler kun personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,
denne behandling vil udelukkende være motiveret af berettigede (legitime)
interesser som:
a) Daglig drift af foreningen.
b) Udbetaling af honorarer og godtgørelser.
2. Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger, basere sig på et andet
lovligt grundlag end samtykke, f.eks. oplysninger til statistik og lignende.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du
kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af personoplysninger:
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit
samtykke.
Du kan gøre brug af dine rettigheder:
Herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med
en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger
vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller
sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken:
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid
til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom,
ligesom det vil fremgå af vores hjemmeside.

Dr. Friis Blues Clinic feat. Ole Frimer


Søndag 2. september kl. 15:30 i FREM

Forsalg: kr. 90 Havnekiosken Svaneke eller køb billet
Entre døren: kr. 110 - døren åbnes en time før.
Medlemmer: kr. 70 -  køb billet
Søndagsblues i Kulturhuset FREM i Svaneke med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars
Juul og Michael Friis og dagens gæst: Århusianeren Ole Frimer, som er en af Danmarks
mest fremtrædende bluesskikkelser, og som gennem årene har udviklet sin helt egen spillestil
og sin egen musikalske personlighed.
Hoved-inspirationskilden skal findes i det sydlige USA. Især har Texas-blues sat sine spor,
men også Tex-Mex og soulkunstnere har haft indflydelse på hans musikalske udvikling.
Med 11 hovedsageligt selvkomponerede cd’er bag sig, har han høstet stor international
anerkendelse og erfaring. I 2001 vandt han med sit band Blue Junction, som de første
danskere nogensinde, den amerikanske Real Blues-pris i kategorien ”Best Live European
Blues Recording” og i 2004 prisen for ”Best Foreign Blues Act”. I 2008 modtog han en
Danish Music Award for ”Årets Danske Bluesalbum”.

Køb billet nu! sidste år blev der hurtigt udsolgt, og alle havde en dejlig eftermiddag.


Arr: Musikhuzet i samarbejde med Musikforeningen NoName, Svaneke
Støt vores sponsorer! De gør det muligt, at musikken spiller i FREM.
Hotel Siemsens Gaard – overnatning
Restaurant Bryghuset - bespisning


Her ses de seneste to succes-albums: “Blålys” og “Live at Blues Baltica”.Mens den dansksprogede “Blålys” blev en af årets mest omtalte og anmelderroste CDer i DK, gav “Live at Blues Baltica” genlyd over hele Europa og dele af USA.

Se oversigt over anmeldelserne hér: anmeldelse

Resultatet blev en lang række invitationer fra klubber og festivaler i Danmark og ikke mindst i udlandet.

Video fra Smukfest 2017:
smukfest-2017

Lidt musik fra “Live at Blues Baltica”:
live-at-blues-baltica

Et nummer fra CDen “Blålys”:
blålys

Andre Ole Frimer videoer: