Musikforeningen
       NoName
                Svaneke
Elmevej 6, 3740 Svaneke


Musikforeningen NoName blev dannet den 8. marts 2005. Foreningens formål er at udvikle et musikliv ”Udenfor Sæsonen” på Østbornholm med base i Kulturhuset FREM, Svaneke.

NoName har 51 medlemmer i 2012, Kontingent kr. 100 årligt.  Konto i Nordea 0661-7557 680483 som medlem opnår du rabatter til foreningens arrangementer.

NoName afholder årligt. 3-4 koncerter  i samarbejde med Musikhuzet
2-3 koncerter med lokale bands. Foreningen har ejet lysanlæg.
Foreningen har i 2012 haft en fast frivillig medarbejderstab på ca. 20 M/K.


Bestyrelse 2013:

Styringsgruppen:           Peter Mors Christensen, Skovgade 4, Svaneke, 21678683
                           Arne Holm, Dyrlæge Jürgensengade 33,1, Svaneke, 29176287
Kasserer:                        Jens Peter Müller, Elmevej 6, Svaneke, 56470606 – 23743806

Øvrige medlemmer:      Nis Hjorth, Veidichstræde 1, Årsdale, 29803102
                                          Barny Skov, Hellig Kilde 1, 26471227
                      
Suppleanter:                   Peter Andreasen, Skolebakken 15, Årsdale, 56496894
                                          Erik Frederiksen, Klippegade 6, 3740 Svaneke, 24471066
                               
Revisor:                          Gyllan Stensbo, Storegade 33, 3740 Svaneke, 23219357

Suppleant:                      Staffan Hallroth, Skolekrogen 10, 56499421