fredag den 26. april 2013


Musikforeningen
       NoName
                Svaneke
Elmevej 6, 3740 Svaneke


Musikforeningen NoName blev dannet den 8. marts 2005. Foreningens formål er at udvikle et musikliv ”Udenfor Sæsonen” på Østbornholm med base i Kulturhuset FREM, Svaneke.

NoName har 51 medlemmer i 2012, Kontingent kr. 100 årligt.  Konto i Nordea 0661-7557 680483 som medlem opnår du rabatter til foreningens arrangementer.

NoName afholder årligt. 3-4 koncerter  i samarbejde med Musikhuzet
2-3 koncerter med lokale bands. Foreningen har ejet lysanlæg.
Foreningen har i 2012 haft en fast frivillig medarbejderstab på ca. 20 M/K.


Bestyrelse 2013:

Styringsgruppen:           Peter Mors Christensen, Skovgade 4, Svaneke, 21678683
                           Arne Holm, Dyrlæge Jürgensengade 33,1, Svaneke, 29176287
Kasserer:                        Jens Peter Müller, Elmevej 6, Svaneke, 56470606 – 23743806

Øvrige medlemmer:      Nis Hjorth, Veidichstræde 1, Årsdale, 29803102
                                          Barny Skov, Hellig Kilde 1, 26471227
                      
Suppleanter:                   Peter Andreasen, Skolebakken 15, Årsdale, 56496894
                                          Erik Frederiksen, Klippegade 6, 3740 Svaneke, 24471066
                               
Revisor:                          Gyllan Stensbo, Storegade 33, 3740 Svaneke, 23219357

Suppleant:                      Staffan Hallroth, Skolekrogen 10, 56499421