Musikforeningen NoName
CVR/SE nr. 2846 7796
Nordea: 0661-7557 680483                                                                                                   27. marts 2019

Onsdag d. 10. april er der generalforsamling i Musikforeningen NoName, Svaneke.
Næsten hele bestyrelsen vil gerne forsætte, men en vil gerne overlade posten til andre og forsætte som medhjælper. 

Kom og vær med til at præge fremtidens musikscene i Svaneke.

NoName takker De 43 medlemmer der støttede os i 2018. De gjorde at vi kan præsentere en række gode kunstnere her i foråret 2019.


NoName’s ordinær generalforsamling.
Onsdag den 10. april 2019 kl.19.00 i FREM, Svaneke Bio

 Dagsorden ifølge vedtægterne.

1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Bestyrelsens Beretning.
4) Godkendelse af årsregnskab 2018.
     b. Kontingent for 2020
5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse,
    2 vælges for 2 år, på valg er: Ditte Braaten Olsen, Michael Juel-Berg 
    Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Jens Peter Müller, Jens Yde Frey, Peter Mors
   + 2 suppleanter, på valg er: Erik Frederiksen 

7) Valg af revisor: Gyllan Stensbo
    Revisorsupplant: Steen Hansen
8) Evt.

Vedtægter på www.noname.svaneke.net – Om os
    
 På bestyrelsens vegne.
 Jens Peter Müller

Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM
Hotel Siemsens Gaard - overnatning ¤ Restaurant Bryghuset - bespisning