generalforsamling. Fredag d. 23. feb. 2024

Musikforeningen NoName - Elmevej 6, Svaneke
CVR/SE nr. 2846 7796 - Nordea: 0661-7557 680483


Ordinær Generalforsamling.
Fredag d. 23. feb. 2024 kl. 19.00 i Kulturhuset FREM

Musikforeningen NoName inviterer derfor til åben generalforsamling, i håb om at flere nye aktive medlemmer og koncert-nydende kommer med gode ideer og input.

Vi har i årene efter Corona-tiden mistet flere af vores medlemmer. I 2023 var vi kun 23 medlemmer, og vi skal gerne være 40, for at foreningen kan betale vores årlige udgifter til driften. Som medlem vil du opnå rabatter til alle vores koncerter.Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens Beretning.

4. Godkendelse af årsregnskab for 2023 og kontingent for 2025.

5. Indkomne forslag. Indsendes til nonamesvaneke@gmail.com senest 7 dage før generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelse, 3 vælges for 2 år; Poul Tagora Nielsen modtager genvalg, Jens Peter Müller og          Peter Mors modtager ikke genvalg.

7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer; Ditte Braaten Olsen, Bornemann Carlsen

8. Valg af 2 suppleanter i 1 år.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Evt.

*Vedtægter findes på www.noname.svaneke.net - om No Name


Støt NoName med et medlemskab. Indbetal kr. 100 på vores konto i Nordea reg.nr. 0661 konto nr. 7557 680483 og opnå rabatter til vores koncerter.

Husk at opgive navn og e-mail ..... som medlem vil du opnå rabatter til alle vores koncerter

Info:www.http://noname.svaneke.net - nonamesvaneke@gmail.com

Støt vores sponsorer:
DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM

Svaneke Vandrerhjem             Svaneke Bryghus