generalforsamling 2022

 

Musikforeningen NoName, Elmevej 6, Svaneke

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 Mandag d. 11. april 2022 kl. 19.00 i FREM, Svaneke Bio

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Bestyrelsens Beretning.
  4. Godkendelse af årsregnskab for 2021 og kontingent for 2023.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af Bestyrelse, 3 vælges for 2 år. 2 suppleanter for 1 år.
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  8. Evt.

Vedtægter findes på www.noname.svaneke.net - Om NoName

 

Ingen kommentarer: