Musikforeningen NoName
CVR/SE nr. 2846 7796
Nordea: 0661-7557 680483                                                                                               4. april 2017NoName takker De 35 medlemmer der støttede os i 2016.
NoName har brug for dit medlemskab i 2017. 
Du kan indbetale kr. 100 på vores konto i  Nordea reg.nr. 0661 konto 7557 680483 og opnå rabatter til vores koncerter.
NoName har brug for støtte og nye kræfter. Folk som vil hjælpe til ved arrangementer og som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet, så der også FREMover er live koncerter i Svaneke af høj kvalitet.

Der er ordinær generalforsamling.
                 Onsdag den 19. april 2017 kl.19.00 i FREM, Svaneke


 Dagsorden ifølge vedtægterne.

1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Bestyrelsens beretning.
4) Godkendelse af årsregnskab 2016.
     b. Kontingent for 2018
          5) Indkomne forslag
 6) Valg af bestyrelse,
    3 vælges for 2 år, på valg er: Jens Peter Müller, Barny Skov, Lone  Frederiksen         

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Jens Frey og Peter Mors
    + 2 suppleanter
7) Valg af revisor: Gyllan Stensbo
    Revisorsupplant: 
8) Evt.
     På bestyrelsens vegne   Jens Peter Müller

Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM

Hotel Siemsens Gaard - overnatning ¤ Restaurant Bryghuset - bespisning

Ingen kommentarer: