Året der gik – Beretning 2017

Musikforeningen NoName
CVR/SE nr. 2846 7796
Nordea: 0661-7557 680483


Året der gik – Beretning 2017

Musikalsk succes og økonomisk fiasko.

Musikforeningen NoName afholdte generalforsamling onsdag d. 19. april kl. 19.00 i FREM.

I 2016 afviklede NoName syv koncerter:
Alle koncerter er blevet afviklet meget professionelt og vi får altid fine tilbagemeldinger fra både musikere, publikum og presse. Rent økonomisk afvikledes de fire af koncerterne i et samarbejde med Musikhuzet, og de løb næsten rundt.
De tre koncerter i NoName regi med lokale bands gav foreningen et kæmpe underskud kr.27.600, og NoName tabte kr.12.600 af egenkapitalen. Musik & Teater udvalg (BRK) udbetalte derfor 15.000 kr. i underskudsgaranti.

Da arrangementer med lokale bands, ifølge vedtægterne, er foreningens primære opgave, vil der altid være et vist element af økonomisk risiko ved at afvikle disse koncerter. Men denne risiko forstærkes, når vi samtidig oplever et vigende medlemstal og besøgene til vore arrangementer. NoName er en velfungerende forening som ofte bliver rost af sine samarbejdspartnere, men foreningen er alt for meget afhængig af nogle få ildsjæle. Der skal derfor lyde en opfordring til, at flere melder sig på banen, så vi kan bevare og udvikle NoNames aktiviteter til glæde for byen og musiklivet.

NoName kan allerede nu afsløre nogle af 2017 koncerterne. 6. maj Expect No Mercy 4. juni Pinse-søndag. Delta Blues Band, 3. september. Dr. Friis: Den Faste Trio med gæster, og planlægger to mere i efteråret. Bl.a. arbejder vi i øjeblikket på at sætte en Skolekoncert op i løbet af næste skoleår. Det er noget NoName har arrangeret før og med stor succes.
NoName vil gerne takke Musikhuzet for det gode samarbejde vi har haft i de sidste ti år. Nu kan vi sælge entrebilletter på nettet og skanne dem i indgangen.
Og så skal der også lyde en stor tak til de 20 frivillige m/k som hjælper til på forskellig måde.
NoName vil gerne, i fremtiden, medvirke til at kulturhuset Frem bliver brugt af de lokale musikere, der med hjælp fra NoName/FREM kan arrangere deres egne koncerter. NoName er også meget åbne for et fremtidigt samarbejde med andre foreninger som f.eks. Svanekegaarden, Ekkodalshuset og Spillestedet. Det er vigtigt at der også fremover er et godt spillested for rytmisk musik på Østbornholm.

Med venlig hilsen
Jens Peter Müller 23743806
nonamesvaneke@gmail.com                                      

Støt op om arbejdet med et medlemskab for 2017. Du kan indbetale kr. 100 på vores konto i Nordea reg.nr. 0661 konto 7557 680483. Så vil du opnå rabatter til vores koncerter. Oplys navn og e-mail adresse.

Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM

Hotel Siemsens Gaard – overnatning ¤ Restaurant Bryghuset - bespisning

Ingen kommentarer: