Musikforeningen NoName, Svaneke

Nyhedsbrev november 2018

2018 var et godt år for Musikforeningen NoName. Vi har afholdt seks koncerter. Det har spændt lige fra Kamæleonkoncert med Moussa Diallo Trio for aldersgruppen 5-8-årige til Henning Stærk Trio, Gasoline og Young Flowers. Selvfølgelig har vi også haft koncerter med lokale, det har været  Expect no Mercy og Dr. Friis featuring Ole Frimer.

Vi ville godt have haft en koncert midt i november, men af forskellige årsager lykkedes det ikke. Så  efteråret bruges på yderligere planlægning af 2019. De første aftaler er på plads:

30. marts kommer Expect No Mercy
9. juni (pinsesøndag) kommer Mojo Makers

Vi har haft møde med Svanekegården om at lave en koncert i fællesskab, det arbejder vi videre  med.  Musik og Teater udvalget under BRK afslog at give foreningen underskudsgaranti i 2017. I 2018  søgte vi igen om underskudsgaranti og fik kr. 8.000. Vi fik ikke brug for dem, da de 3 koncerter  gav et mindre overskud. Tak for bevillingen, det gør, at vi tør tage band fra en hylde højere.  Med Musikhuzet havde vi 3 koncerter, der gav kr. 5.114 i underskud. Vi havde søgt og fået kr. 5.000 i underskudsgaranti fra Fællesrådet. Det takker vi Fællesrådet for. 

Vi har brug for flere sponsorer, så musikken stadig kan spille i FREM. Tak til Hotel Siemsens Gaard og Svaneke Bryghus som yder en god hjælp.

Det koster kun kr. 100 at være medlem af Musikforeningen NoName, og så får du rabat på  koncerterne. Indbetal kr. 100 på vores konto i  Nordea regnr. 0661 konto 7557, så får du medlemsskab hele 2019. Husk at opgive  navn og email.

Støt gerne op om det lokale musikliv. 

En speciel tak til vores medhjælpere som lægger et stort frivillige arbejde for at koncerterne kan  afholdes.  Tak for musikken i 2018 – vi glæder os til mere musik i 2019.

Billeder fra koncerter 2018:

Expect No Mercy
Gasoline
Henning Stærk Trio


Ingen kommentarer: