Generalforsamling 18. marts 2013Musikforeningen NoName

CVR/SE nr. 2846 7796

Nordea: 0661-7557 680483                                                                                               4. marts 2013

NoName takker De 51 medlemmer der har støttet NoName i  2012.

Det er nu tid til at betalt kontingent for 2013.

Du kan blive medlem for 2013, hvis du indbetaler kr. 100 på vores konto i Nordea regnr. 0661 konto 7557 680483. 
NoName har brug for yderlige støtte, så der kan arrangerer koncerter fremover. Du kan også møde op til generalforsamlingen på mandag d. 18. marts og præge NoName fremtid.


Der er ordinær generalforsamling.
                 Mandag den 18. marts i Kulturhuset FREM kl.19.00


 Dagsordenen ifølge vedtægterne.
 
1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Bestyrelsesberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab 2011.
     b. Kontingent for 2013
          5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse,
    3 vælges for 2 år Jens Peter Müller, Arne Holm, Barny Skov
    Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Nis Hjort og Peter Mors          
    + 2 suppleanter
7) Valg af revisor: 
    Revisorsupplant: Staffan Halroth   
8) Evt.

Ingen kommentarer: