Privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Musikforeningen NoName - Elmevej 6, Svaneke
CVR/SE nr. 2846 7796
Dataansvar:
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,
der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring
af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler
personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime)
interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og
nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger,
når de ikke længere er nødvendige. Dog opbevarer vi oplysninger hvis de har
historisk værdi.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Musikforeningen NoName er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Jens Peter Müller Mobil nr.: 23743806
Mail: nonamesvaneke@gmail.com

Behandling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser (evt. fødselsår), som vi har
modtaget fra dig.
Formål:
1. Formål med behandling af personoplysningerne:
Drift af foreningen, medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og
medlemsorientering.
Vi behandler kun personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,
denne behandling vil udelukkende være motiveret af berettigede (legitime)
interesser som:
a) Daglig drift af foreningen.
b) Udbetaling af honorarer og godtgørelser.
2. Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger, basere sig på et andet
lovligt grundlag end samtykke, f.eks. oplysninger til statistik og lignende.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du
kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af personoplysninger:
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit
samtykke.
Du kan gøre brug af dine rettigheder:
Herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med
en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger
vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller
sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken:
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid
til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom,
ligesom det vil fremgå af vores hjemmeside.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Even when you don’t know precisely what a spirograph is, there’s a great likelihood that you’ve played with once as} whenever you had been a child. This spirograph is composed of two interlocking components, with one have the ability to|you presumably can} rotate inside the opposite to attract attention-grabbing geometric shapes and repeating patterns. You can check out tons of of combos of the quantity of} drawing holes in this spirograph, so you’ll doubtless have hours high precision machining of enjoyable with it.