torsdag den 27. marts 2014

Generalforsamling

Musikforeningen NoName
CVR/SE nr. 2846 7796
Nordea: 0661-7557 680483                                                                                     17. marts 2014

NoName takker De 46 medlemmer der støttede os i 2013.
NoName har brug for dit medlemskab i 2014 Du kan indbetale kr. 100 på vores konto i  Nordea regnr. 0661 konto 7557 680483 og opnå rabatter til vores koncerter.
NoName har brug for støtte og nye kræfter. Folk som vil hjælpe til ved arrangementer og folk der har lyst til at deltage i foreningsarbejdet, så der også FREMover er live koncerter i Svaneke, af høj kvalitet.


Der er ordinær generalforsamling.
                 Mandag den 31. marts i Kulturhuset FREM kl.19.00


 Dagsordenen ifølge vedtægterne.

1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Bestyrelsesberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab 2013.
     b. Kontingent for 2014
          5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse,
     3 vælges for 2 år Nis Hjort og Peter Mors          
     Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens Peter Müller, 
                     og Barny Skov
    + 2 suppleanter
7) Valg af revisor: Gyllan Stensbo
     Revisorsupplant:  Staffan Halroth  
8) Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 
dage før generalforsamlingen. nonamesvaneke@gmail.com  eller Elmevej 6, Svaneke.
Vi håber, at I møder talstærkt op så vi kan drøfte foreningens kommende arrangementer og medlemmernes ønsker.      
På bestyrelsens vegne   Jens Peter Müller

Kommende Arrangementer:

Mojo Makers d. 25. april kl. 22.00 I Kulturhuset FREM (Forsalg er starter)
Blues og soul musik har fået en revival i Danmark og Mojo Makers er et af de bands på den Københavnske klub scene der har fået det til at ske. Det skyldes en kærlighed til den gamle genre og en evne til at spille musikken så alle kan forstå den. Med en solid rytmegruppe, en karismatisk forsanger og en guitarist i verdensklasse, leverer Mojo Makers en medrivende koncertoplevelse hver gang.

Info: http://noname.svaneke.net   Arr. & Facebook: Musikforeningen NoName, Svaneke

Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM.
 Hotel Siemsens Gaard – overnatning ¤ Restaurant Bryghuset - bespisning