torsdag den 16. april 2009

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 28. april i Kulturhuset FREM kl.19.00

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsesberetning.
 4. Godkendelse af årsregnskab.
  b. Kontingent for 2010
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, 3 vælges for 2 år
  Jens Peter Müller
  Nico Sørensen
  Peter Andreasen
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Erik N. Jakobsen og Barny Skov
  2 suppleanter
 7. Valg af revisor
  Staffan Halroth
  Revisorsuppleant:Monica Kristensen
 8. Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. mailto:noname@svaneke.net el. Elmevej 6, Svaneke.

Vi håber, at I møder talstærkt op så vi kan drøfte foreningens kommende arrangementer og medlemmernes ønsker.

På bestyrelsens vegne

Jens Peter Müller

Ingen kommentarer: